Existence

Bytí je jedinou realitou našeho já. Tak jako voda a vlhkost jsou neoddělitelné veličiny, stejně tak naše já nelze oddělit od našeho bytí. Věčné bytí je nedílnou součástí naší přirozenosti.

Není nutné osobně prožít mimotělní zkušenost, abychom pochopili, že naše vlastní já nezávisí na existenci našeho těla.

Tak, jako během života odložením dětských “šatů” náš život nekončí, stejně tak ani odložením našich starých “šatů” na sklonku života nepřestáváme existovat.