Chtíč je projevením vnitřního duchovního hladu. Je pošetilé snažit se uspokojit duchovní hlad potěšováním smyslů. Teprve kultivací čisté a vše-zahrnující lásky v našem srdci uspokojíme náš duchovní hlad. Láska vytěsní chtíč...

Co je tvou podstatou? Je jí hmota – pouhá sloučenina hmotných atomů a molekul? Nebo je to něco jiného? Kdo jsem?” Možná jste si takovou otázku nikdy nepoložili....

Bytí je jedinou realitou našeho já. Tak jako voda a vlhkost jsou neoddělitelné veličiny, stejně tak naše já nelze oddělit od našeho bytí. Věčné bytí je nedílnou součástí naší přirozenosti.Bytí je jedinou realitou...