Istnienie

Dla jaźni istnienie jest jedyną rzeczywistością. Tak jak nie można oddzielić wilgoci od wody, podobnie nie można oddzielić istnienia od ciebie, jaźni. Istnienie jest nieodłącznym aspektem twojej istoty.

Nie musisz mieć doświadczenia spoza ciała, aby wiedzieć, że twoje istnienie nie zależy od istnienia twojego ciała.

Tak jak przeminięcie „dziecięcego” ciała nie powoduje zakończenia twojej egzystencji (czyli egzystencji jaźni), podobnie przeminięcie „starego” ciała nie kończy twojej egzystencji.